Jourpartner - webportal för hantverkartjänster

Allmänna Villkor - Elarbete

Jourpartner
Allmänna villkor

1. Tillämpning

Dessa allmänna villkor reglerar samtliga tjänster som tillhandahålls av Jourpartner, org.nr 970513-8197 (“Jourpartner”). Villkoren kompletterar de bestämmelser som återfinns i orderbekräftelsen. Vid eventuell avvikelse mellan bestämmelserna i orderbekräftelsen och de allmänna villkoren ska orderbekräftelsen gälla.

2. Tjänster

Våra kvalificerade elektriker på Jourpartner utför ett brett spektrum av elarbeten, inklusive installation av belysning, felsökning, elcentralhantering, installation av ugnar och spishällar, samt montering av laddboxar för elbilar. Här är några exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Elinstallation
  • Felsökning
  • Belysningsinstallation – från dimmers till stora armaturer
  • Elcentralhantering – hjärtat i ditt hem
  • Installation av ugnar och spishällar
  • Laddboxinstallation för hemmaladdning av elbilar
  • Smarta hem-lösningar för att framtidssäkra din boendemiljö
  • Akut eljour
 

3. Beställning och Bekräftelse

Du kan enkelt beställa våra tjänster genom att ringa 0722 400 450, använda chatten eller fylla i ett formulär på jourpartner.se eller andra lokala landningssidor och varumärken som drivs av Jourpartner. Kunden ansvarar för att informera om önskat arbete är akut eller planerat. En orderbekräftelse skickas via SMS efter att du som kund har bokat en tjänst.

4. Tjänsternas Utförande

Jourpartner åtar sig att utföra beställda tjänster inom avtalad tid och enligt yrkesmässiga standarder som följer lag och branschpraxis.

5. Tilläggsarbete

Eventuellt tilläggsarbete kommer att kommuniceras av teknikern till kunden för instruktioner. Vid bristande kontakt med kunden kan tilläggsarbetet ändå utföras under vissa förutsättningar.

6. Material

Jourpartner ansvarar för att köpa in nödvändigt material från godkända elgrossister, och kunden debiteras enligt nettolistpris med en 35% pålägg.

7. Debitering

Fasta priser och debitering per påbörjad halvtimme tillämpas för våra tjänster. Se aktuell prislista för mer information. Jourutryckningar har en fast kostnad inklusive upp till två timmars arbete.

8. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura med angivet förfallodatum (vanligtvis 15 dagar). Jourpartner förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning vid bokning. Kunden ansvarar för betalning om inte annat avtalats.

9. Rot & Rutavdrag

Vid nyttjande av rot/rutavdrag ska detta meddelas vid beställning. Kunden ansvarar för korrekt och komplett information för avdraget. Vid uteblivet godkännande av Skatteverket debiteras kunden för kvarstående summa. Administration avgift kan tillkomma vid ändring av ROT/RUT-avdrag till försäkringsbolag.

10. Ångerrätt enligt lag

Privatkunder har 14 dagars ångerrätt för planerade arbeten, förutsatt att arbetet inte påbörjats. Ångerrätten gäller inte för jourarbeten.

11. Avbokningsvillkor

Jourarbeten debiteras vid avbokning efter registrering, medan planerade arbeten kan avbokas kostnadsfritt upp till 48 timmar före utförandet.

12. Anlitande av Underleverantör

Jourpartner har rätt att använda underleverantörer för att uppfylla sina åtaganden enligt avtalet.

13. Avtalstid

Villkoren gäller från beställningens bekräftelse till tjänstens genomförande och fulla betalning.

14. Reklamation av Fel

Eventuella fel måste reklameras inom skälig tid efter upptäckt, dock senast tre år från tjänstens utförande. Jourpartner åtar sig att kostnadsfritt åtgärda fel i arbete, förutsatt att detta inte orsakar oskäliga kostnader för företaget.

15. Ansvarsbegränsning

Jourpartner ansvarar endast för direkt skada orsakad av sina elektriker. Företaget ansvarar inte för felaktig information från kunden eller skador orsakade av andra än dess egna elektriker.

16. Behandling av Personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning och används för att fullfölja åtaganden, administration, fakturering och marknadsföring av tjänster. Uppgifter delas endast med samarbetspartners vid behov.

17. Force Majeure

Jourpartner befrias från skyldighet att fullfölja avtalet vid händelser utanför dess kontroll, enligt Force Majeure-klausulen.

18. Ändringar

Ändringar i avtalet måste godkännas skriftligen av båda parter för att vara giltiga.

19. Tillämplig Lag och Tvist

Eventuella tvister kan lösas genom Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol, i enlighet med svensk lag.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.