Jourpartner - webportal för hantverkartjänster

Byta Elcentral

Byta Elcentral - Guide, Tips & Kostnad

Att förstå när och varför det kan vara dags att byta ut ett äldre proppskåp mot en modern elcentral med jordfelsbrytare är avgörande för säkerheten och funktionaliteten i ditt hem. Denna installation säkerställer att ditt elsystem är uppdaterat med de senaste säkerhetsfunktionerna och kan hantera dagens elektriska behov effektivt. Vårt team på Jourpartner, bestående av certifierade elektriker, gör processen enkel, säker och bekymmersfri. Vi erbjuder paketlösningar som inkluderar både elcentral och installation, vilket möjliggör en smidig övergång till en mer pålitlig och säker elanläggning i ditt hem.

Behöver du ett proffs? Om du känner dig osäker på att utföra något själv inom el, kontakta en behörig elektriker! Till exempel Jourpartner

byta proppskåp

Vad är en Elcentral - Proppskåp?

En elcentral, även känd som säkringsskåp eller i folkmun som proppskåp. En elcentral innehåller säkringar som agerar för att skydda mot överbelasning till olika områden inom en byggnad, såsom olika rum och apparater. Elcentralen bör också vara utrustad med en jordfelsbrytare som skyddar vid ett jordfel. Om din jordfelsbrytare löser ut, så har mest troligt ett jordfel inträffat.

Termen “proppskåp” används för att beskriva skåp med smältproppar – en äldre typ av säkring som måste bytas ut manuellt när den “går eller löser ut”. Med teknisk utveckling har dessa ersatts av moderna automatsäkringar, ofta kallade vippsäkringar eller dvärgbrytare. Dessa moderna säkringar, till skillnad från smältproppar i proppskåp, behöver de inte bytas ut utan återställs enkelt genom att vippen slås upp igen manuellt om de löser ut vid exempelvis ett elfel som till exempel en överbelastning.

En säkring i elcentralen finns för att bryta strömmen till de områden där det uppstår fel, utan att hela huset blir strömlöst. Detta förebygger skador på samtliga apparater i din bostad och minskar risken för brand. Vi rekommenderar att uppgradera från ett gammalt proppskåp till en modern elcentral med en jordfelsbrytare.

När bör jag byta ut min elcentral eller proppskåp?

Säkringarna Går Hela Tiden

När säkringarna regelbundet går, särskilt vid användning av apparater som mikro, kaffebryggaren, eller diskmaskinen, kan det vara ett tecken på att din elcentral behöver bytas ut. Att byta elcentral innebär inte bara en ökning av din elsäkerhet utan också en förbättrad funktionalitet där automatsäkringar snabbt kan bryta strömmen vid ett elfel för att förhindra olyckor.

Elcentralen Eller Proppskåpet Har Ingen Jordfelsbrytare

Äldre proppskåp saknar ofta jordfelsbrytare, en kritisk säkerhetskomponent som snabbt kan bryta strömmen vid jordfel för att skydda mot personskador och minska brandrisk. Sedan år 2000 är det obligatoriskt för nybyggda hus att ha en jordfelsbrytare installerad. Om ditt hem saknar jordfelsbrytare, är det starkt rekommenderat att uppgradera din elcentral.

Proppskåpet Är Gammalt

En elcentral har en livslängd på ungefär 30-50 år, men detta kan variera. Med tiden minskar elcentralens säkerhet, vilket ökar risken för elfel och olyckor. Om din elcentral närmar sig eller har överstigit denna ålder, är det en god idé att överväga ett byte till en modern och mer säker elcentral.

Renovering av Hemmet eller Installera Laddbox

Planerar du en större renovering av ditt hem eller funderar på att skaffa en elbil med tillhörande laddbox? Detta är utmärkta tillfällen att se över och eventuellt uppgradera din elcentral. En modern elcentral kan anpassas bättre till dessa nya behov genom att till exempel dedikera säkringar för specifika apparater eller installationer, som en laddbox, vilket inte bara ökar elsäkerheten utan också effektiviteten i ditt hem.

Att uppgradera din elcentral är en viktig investering i både säkerhet och funktionalitet. Det säkerställer att ditt hem är förberett för moderna elbehov och skyddar dig, din familj, och din egendom mot potentiella elrelaterade olyckor. Kom ihåg att kontakta en behörig elektriker för rådgivning och installation för att garantera att arbetet utförs korrekt och enligt gällande standarder och säkerhetskrav.

Byta Elcentral - Pris

Priset för att byta ut ett proppskåp till en ny elcentral kan variera, från 2 995 till 14 995 kronor. Kostnaden beror på en rad faktorer, som förhållandena i din fastighet, typ av elcentral du väljer, samt vilken elfirma du anlitar för att byta elcentral.

Ett byte av elcentral med upp till sju säkringar kostar cirka 6 890 kronor. För elcentraler som har mellan 8 till 20 säkringar, har en kostnad på cirka 9 649 kronor. Större elcentraler, med 21 till 30 säkringar, kan uppgå till 15 000 kronor. Dessa priser inkluderar installation med moms och är beräknade efter att ROT-avdraget har tillämpats. Byte av en elcentral brukar kunna genomföras på en dag.

Genom att utnyttja ROT-avdraget kan du som privatperson minska kostnaden med 30 % av arbetskostnaden när du byter ditt proppskåp till en ny elcentral.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.