Jourpartner - webportal för hantverkartjänster

Jordfelsbrytare löser ut

Jordfelsbrytare löser ut

Jordfelsbrytaren löser ut - varför?

Varför löser jordfelsbrytaren ut och hur återställer man den? Orsakerna till att en jordfelsbrytare löser ut varierar och kan inkludera allt från tillfälliga störningar till mer allvarliga elfel. Jordfelsbrytaren spelar en viktig roll i din elanläggning, för att skydda apparat och personskador. 

Om en jordfelsbrytare löser ut, är första steget att försöka återställa den. Detta görs genom att dra upp vippan på jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren löser ut igen kort efter återställning är det ett tecken att ni har ett jordfel eller nollfel i er fastighet. Detta fenomen sker om antingen fas eller nolla har en förbindelse mot jord. 

Det finns ett antal steg man kan göra för att felsöka ett jordfel.

Att en jordfelsbrytare är installerad i din elcentral är väldigt viktigt på grund av dess funktion: Att omedelbart bryta strömmen vid jordfel, vilket gäller både för din elanläggning och de elprodukter som är anslutna till den. Att Installera en jordfelsbrytare när du byter elcentral är numera ett obligatoriskt krav i alla nybyggda bostäder, och vi rekommenderar starkt att man kompletterar befintliga hem med en jordfelsbrytare där den inte finns installerad.

  • Vi rekommenderar att installera en jordfelsbrytare
  • Om din befintliga jordfelsbrytare är gammal, rekommenderar vi att du byter ut den.
  • För installera en jordfelsbrytare i din elcentral kräver det ett auktoriserat elföretag som är ansluten till elsäkerhetsverket. Det är endast auktoriserade elföretag som får lov att utföra en fast elinstallation, till exempel oss på Jourpartner.

Behöver du ett proffs? Om du känner dig osäker på att utföra något själv inom el, kontakta en behörig elektriker!

Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare löser ut ibland

5 orsaker till varför en jordfelsbrytare löser ut ibland

  1. Om din jordfelsbrytare löser ut ibland är den vanligaste anledningen en elansluten apparat och brukar oftast vara något som även är anslutet till vatten, som tillexempel en diskmaskin eller tvättmaskin. Dessa apparater kan ha blivit skadad eller är gammal. Om din jordfelsbrytare löser ut när du kopplar in en apparat så är en felsökning enkel; kom ihåg vilken apparat som du kopplade in, innan jordfelsbrytaren löste ut.
  2. Vid en skadad isolering kan krypströmmar läcka ut i de andra ledarna och skapa ett jordfel, detta kan bero på att kabeln inte har varit korrekt installerad eller skyddad för den miljö. 
  3. Utomhus apparater är en vanlig faktor när det kommer till jordfel och att din jordfelsbrytare löser ut. Många gånger när det har regnat kraftigt, kan vatten ha sipprat in i ett uttag eller en armatur.
  4. Ett annat vanligt skäl till varför jordfelsbrytaren löser ut ibland är din varmvattenberedaren eller värmepump. Din elpatron i varmvattenberedaren kan ha gått isönder och skapa ett jordfel efter en stund när metallen har expanderat tillräckligt för att det ska sippra in vatten.
  5. Såklar kan det också vara fel på själva jordfelsbrytaren, att den har blivit för gammal och löser ut på grund av att den har blivit känslig.

Jordfelsbrytare löser ut vid regn

Att en jordfelsbrytare löser ut vid regn kan vara bli en omständig felsökning om du har flera apparater utomhus som till exempel, vägguttag, armaturer eller en elektrisk ansluten apparat. Vi rekommenderar att ni försöker bryta strömmen till alla utomhus apparater genom att ta bort proppen eller stänga av automatsäkringen. Om ni lyckas hitta felet, rekommenderar vi att ni kontaktar en elektriker till exempel, Jourpartner eller ring 0722 400 450 för att åtgärda felet.

Om jordfelsbrytaren löser ut i samband med att du sätter i en specifik propp eller vippar upp en viss automatsäkring, är det ett tecken att problemet finns inom den del av elanläggningen som den proppen eller säkringen skyddar. För att motverka detta, bör du först ta bort proppen eller stänga av automatsäkringen och därefter återställa jordfelsbrytaren.

Vi erbjuder eljour dygnet runt och kan skicka ut en elektriker inom 1 timme!

Få hjälp av en Elektriker på 1 minut!

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.