Jourpartner - webportal för hantverkartjänster

Delar av huset är utan ström

delar av hus utan ström

Guide: Vad gör du när delar av huset är utan ström?

Att uppleva att delar av ens bostad, vare sig det är ett hus eller en lägenhet, plötsligt blir strömlösa kan vara mycket frustrerande och orsaka stress. Detta problem kan uppstå när jordfelsbrytaren löser ut, vilket kanske sker när du använder diskmaskinen, eller om köket oväntat förlorar ström samtidigt som resten av hemmet fortfarande har elektricitet. Lösningar på dessa problem involverar vanligtvis kontroll och åtgärdande av fel på jordfelsbrytare, säkringar, eller proppar för att återställa ström till de berörda områdena.

Behöver du ett proffs? Om du känner dig osäker på att utföra något själv inom el, kontakta en behörig elektriker! Till exempel Jourpartner

Strömavbrott
Strömlös

Tips på vad du själv kan göra när delar av din bostad är utan ström innan du kontaktar en elektriker

Kontrollera Jordfelsbrytaren och Säkringarna:
Börja med att kontrollera din elcentral för att se om jordfelsbrytaren har löst ut eller om någon säkring har gått. Om jordfelsbrytaren har löst ut, försök att återställa den. Om det inte löser problemet eller om den omedelbart löser ut igen, finns det troligen en underliggande orsak som behöver undersökas och då behöver du kontakta en elektriker.

Återställ Säkringar eller Byt Ut Proppar:

Om en automatsäkring har gått sönder, byt ut den mot en ny med samma ampere. Detta kräver en auktoriserad elektriker. För äldre elsystem med proppar, ersätt den trasiga proppen med en ny av samma storlek. Kom ihåg att alltid stänga av huvudströmbrytaren innan du byter säkringar eller proppar.

Identifiera och Åtgärda Överbelastning:

Om en säkring går ofta, kan det vara ett tecken på överbelastning i det specifika kretsområdet. Undersök om du nyligen har anslutit fler enheter än vanligt och försök att minska belastningen genom att koppla bort vissa enheter eller fördela dem mer jämnt mellan olika uttag.

Kontrollera Dina Anslutna Apparater:

Ibland kan en specifik apparat orsaka att jordfelsbrytaren löser ut. Koppla från alla enheter i det område där strömmen har gått och återställ sedan jordfelsbrytaren eller byt säkringen. Koppla sedan in enheterna en i taget för att identifiera om någon specifik enhet är problemet.

Inspektera Uttag och Strömbrytare:

Gör en visuell inspektion av uttag, strömbrytare och synliga kablar i det berörda området för att se om det finns några synliga tecken på skador, som brännskador eller sprickor. Rör dock inte direkt vid eventuella skadade delar och kontakta en elektriker om du upptäcker några problem.

Återaktivera Jordfelsbrytaren och Observera: När du slår till jordfelsbrytaren, var uppmärksam på om den löser ut igen. En enstaka utlösning kan bero på ett temporärt fel. Skulle det återupprepas bör du ringa Jourpartner på 0722 400 450 för vidare assistans.

Åtgärda ett Bestående Fel:

Aktivera jordfelsbrytaren på nytt. Om den omedelbart löser ut igen, indikerar det ett ihållande fel. Följ dessa steg:

  • Ta bort alla säkringar eller stäng av automatsäkringarna. Försök sedan återigen att slå till jordfelsbrytaren.
  • Sätt tillbaka en säkring åt gången. När jordfelsbrytaren utlöses igen, har du lokaliserat problemet till den senast återställda säkringen.
  • Skulle jordfelsbrytaren utlösa innan några säkringar återställs, tyder detta på ett problem i eller innan elcentralen. Det är dags att kontakta en elektriker från Svenska Eljouren.

För att identifiera felet inom en specifik säkringsgrupp, gör följande:

  • Koppla från alla enheter kopplade till den berörda säkringsgruppen och aktivera sedan jordfelsbrytaren.
  • Om den löser ut direkt, ligger felet antingen i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. I detta läge rekommenderas det att kontakta Jourpartner.
  • För att isolera problemet ytterligare, koppla in en enhet åt gången till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen. Detta antyder att den sist anslutna apparaten troligen är defekt. Den bör undersökas av en fackperson för eventuell reparation eller ersättas om den inte går att reparera.

Är säkringarna hela i fasadmätarskåpet eller till elmätaren?

Syns inte L1, L2, L3 på elmätarens skärm? Då har en säkring löst ut vid elmätaren och i elmätarskåpet ska det sitta tre (3) huvudsäkringar som kan variera från 16 (grå), 20 (blå) och 25 (gul). Detta är färgen på propphuvudet och det är viktigt att man matchar färgen eller säkringens styrka när ni byter ut säkringen.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.